Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Hướng dẫn cách tắt thông báo Viber trên điện thoại Android.

Chat nhóm là tính năng phổ biến nhất của Viber, tuy nhiên đôi khi những thông báo gửi về trên ứng dụng Viber gây phiền toái cho người sử dụng. 


Bạn có thể tắt thông báo trên Viber cho điện thoại Android của bạn trong một nhóm cụ thể. Bạn có thể làm như sau:

Bước 1. 

Mở ứng dụng Viber trên thiết bị Android của bạn (chắc chắn rằng bạn có phiên bản mới nhất).

Bước 2. 

Mở “Nhóm” bạn muốn tắt thông báo.

Bước 3. 

Tới các “Cài đặt”, bằng cách khai thác các biểu tượng bánh răng trên menu top.

Bước 4. 

Đánh dấu  Mute Nhóm  tùy chọn và bạn sẽ không còn nhận được thông báo cho các tin nhắn mới ở nhóm cụ thể.
Trong khi bạn có thể dễ dàng tắt hoặc bật thông báo cho từng nhóm riêng biệt, không có cách nào để vô hiệu hóa nhận thông báo cho một cuộc hội thoại cụ thể. Nhưng bạn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn khi nhận được các thông báo thư mới trên Viber cho Android , bằng cách làm như sau:

Bước 1. 

Vào  “Cài đặt/Apps” và tìm, mở Viber.  Bây giờ hãy chắc chắn để vô hiệu hóa "Hiển thị thông báo" tùy chọn.

Bước 2. 

Bây giờ mở ứng dụng Viber, đi đến các thiết lập của ứng dụng và sau đó vào thông báo “Cài đặt”.

Bước 3. 

Bỏ đánh dấu các tùy chọn này: "Hiển thị xem trước tin nhắn", "Tin nhắn Popup mới" và "Đèn màn hình cho tin nhắn"

Bước 4. 

Đánh dấu các tùy chọn "Hệ thống sử dụng âm thanh",  gõ "Thông báo âm thanh" và đặt nó vào ở chế độ im lặng.

Bước 5. 

Xong! Bạn sẽ không còn nhận được các thông báo trên Viber cho điện thoại Android của mình bao gồm xem trước tin nhắn, âm thanh thông báo tin nhắn và các thông báo popup.

Free phone calls with Viber apps

Use characteristics:


  •  Use immediately on mobile phones or other smart phone devices.
  •  Free phone calls from your contacts list.
  • Simple using: Using Viber apps similar to make a normal call: open your contacts, choose "Viber icon", choose to make free calls.

1. Instructions for installing Viber on your phone:

Install Viber:

- Viber for iOS (iPhone, iPad):
+ Fit equipment: iPhone & iPad.
+ Instructions for installation:
+ Open the iTunes application / Sign in to manage your Apple ID / Find the "Viber" / Install.

-Viber for Android (Samsung, Sony, LG, HTC ...):
+ Into Play Market on your Android device. (can use computers, access the website www.play.google.com.vn, sign in to your Google account once you are logged in on android device, choose "Settings on the Web", Android devices when Internet connection will automatically download and install).
+ Sign in to manage your Google ID using a Gmail address.
+ Find the Viber application, choose "Settings".
+ Google Play will download and install Viber.

- Viber for Windows Phone (Nokia, HTC ...):
+ Into Window Market.
+ Choose search, Viber application.
+ Choose download.
+ Device will be automatically installed.
- Viber for Desktop, Laptop:
+ Viber installation support on computers using Windows operating systems, MacOS and Linux.
+ Download Viber Desktop apps: Windows, MacOS, Linux.
+ Follow installation instructions.

To activated Viber for phone:

-          After installing Viber application, the device will need to be enabled before you can use, Viber uses your phone number to do the accounts should just need confirm your phone number.
-          Open Viber.
-          At the activation screen: enter your phone number, Viber will send a message with the activation code, enter this code in the box enabled on the device.
-          In case Viber undeliverable message, the server will automatically conduct a call and read numbers to activate the device, remember and enter the box enabled.
-          When the process of activation is complete, Viber will synchronize contacts, identify the contacts in your phonebook using Viber.

2. Use Viber:

Using Viber apps similar to also make a normal call: open your contacts, choose "Viber icon", choose to make free calls.

Good Luck!